logo1111.bmp


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu  


Krusze 34

05-240 Tłuszcz

woj. mazowieckie

Podręczniki w roku szkolnym 2016/2017

Szanowni Rodzice !

 

Przypominamy, że tylko uczniowie klasy szóstej zobowiązani są zakupić podręczniki na rok szkolny 2016/217, pozostali uczniowie będą korzystać  z podręczników finansowanych przez MEN.

 

Z wyrazami szacunku

dyrektor szkoły Elżbieta Sadowska

 

VI Bieg Cichociemnych

"Cała Polska czyta dzieciom"

Już po raz piętnasty Fundacja „ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom” organizuje w pierwszym tygodniu czerwca Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.

 

 

Tygodnie Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Mobilizują one do aktywnej promocji czytelnictwa i czytania dzieciom ponad 9 240 wolontariuszy kampanii czytania oraz placówki, instytucje i społeczeństwo w całym kraju.

W dniach 29 maja – 5 czerwca 2016 r. w ponad 3470 miastach i miejscowościach

odbędzie się XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XV OTCD), największe doroczne święto kampanii czytania obchodzone w tym roku pod hasłem „CZYTANIE USKRZYDLA”.

           

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu przystępuje w bieżącym roku szkolnym do  kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM i zaprasza wszystkich zainteresowanych do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu 1 czerwca 2016 o godzinie 17.00. Zabieramy ze sobą ulubioną książkę i dobry humor.

Zachęcamy do zgłaszania swoich propozycji czytelniczych

do dnia 31 maja 2016 (adres e-mail: spkrusze@poczta.fm  )

 

Zgłoszone propozycje czytelnicze:

 • Jan Brzechwa – Wielka księga wierszy dla klas 0, I - III
 • Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy dla klasy IV
 • Daniel Defoe/Stanisław Stampf’l – Robinson Kruzoe dla klasy V i  VI

 

 

Co daje codzienne czytanie?

Badania i praktyka pokazują, że czytanie dziecku ma ogromny wpływ na jego rozwój emocjonalny, umysłowy, moralny i społeczny:

 • buduje więź między czytającym doros­łym i dzieckiem,
 • rozwija inteligencję emocjonalną - empa­tię, umiejętności komunikacji, wrażliwość moralną, wzmacnia poczucie własnej wartości,
 • wzbogaca język, poprawia zrozumienie tekstów i poleceń,
 • uczy myślenia logicznego, przyczynowo--skutkowego i krytycznego,
 • poprawia koncentrację, wydłuża prze­dział uwagi,
 • rozwija pamięć i wyobraźnię,
 • doskonali zdolność czytania i pisania, po­prawia motywację do czytania i nauki,
 • pomaga radzić sobie z emocjami i pro­blemami,
 • ogranicza  zachowania   agresywne,   de­strukcyjne i antyspołeczne,
 • chroni przed zagrożeniami ze strony ma­sowej kultury,
 • kształtuje na całe życie nawyk czytania i zdobywania wiedzy.

 

Do jakiego wieku należy czytać dzieciom?

Warto czytać dziecku codziennie nawet do 14. roku życia. Chodzi bowiem nie tylko o kolejne książki, ale także, a może przede wszystkim o regularne zaspokajanie jego po­trzeb emocjonalnych, poświęcanie mu czasu i objaśnianie świata, budowanie mocnej więzi, która jest warunkiem jego zdrowego rozwoju i da mu siłę emocjonalną na całe życie. Niestety rodzice zwykle zaprzestają czytania dzieciom, kiedy poznają one litery i potrafią sylabizować. To błąd, który sprawia, że dla dziecka lektura staje się trudna i nużąca. Składając litery w wyrazy, a wyrazy w zdania dziecko gubi sens, traci ciekawość i radość z czytania. Samotne dukanie jest tor­turą, podczas gdy komputer i media oferują atrakcyjną i łatwą rozrywkę. Czytajmy zatem dziecku, aż nabierze biegłości i pokocha sa­modzielne czytanie, bo rozczytane dzieci, w przeciwieństwie do wychowanych na te­lewizji i grach komputerowych, mądrzej my­ślą, mają szerszą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle lepiej radzą sobie w szkole, w życiu i w późniejszej pracy.

 

Jak prowadzić codzienne czytanie w domu?

 1. Czytać dzieciom codziennie o stałej po­rze. Warto też wykorzystywać na czytanie różne okazje: podróż pociągiem, oczeki­wanie na wizytę u lekarza itd.
 2. Nie zmuszać dzieci do długiego słucha­nia. Zacząć czytać od kilku minut, stopniowo wydłużając czas w miarę zwiększania się przedziału uwagi u dzieci.
 3. Nie zmuszać do nieruchomego siedzenia i słuchania.   Pozwolić dzieciom na cichą zabawę podczas czytania, a nawet wę­drówkę po sali. Niektóre z nich, zwłasz­cza chłopcy, potrzebują ruchu i nie mogą usiedzieć spokojnie.
 4. Podchodzić do czytania z zaangażowa­niem  i  entuzjazmem, traktować je jak przywilej dla dzieci  i jak przyjemność dla dorosłego.
 5. Wybierać   książki   ciekawe   dla   dzieci, a także pozwolić im na samodzielny wy­bór lektury do wspólnego czytania. Po­mocne informacje: www.cpcd.pl „Złota lista książek" oraz www.rodzinneczytenie.pl  „Przewodnik po dobrych książkach".
 6. Stworzyć miejsce do czytania z wygodnymi siedzeniami lub poduszkami, z dos­tępem do książek ustawionych okładkami do dzieci, by zachęcić do sięgania po nie.
 7. Uzupełniać i wzbogacać czytanie przez rozmowy o książce, rysowanie, lepienie, zabawy ruchowe, przedstawienia nawią­zujące do przeczytanych tekstów.
 8. Korzystać z oferty lokalnej biblioteki - za­jęć czytelniczych, lekcji, ciekawych spotkań.

 

 

 

Najlepszym wzorem czytelniczym są dla dzieci ich rodzice i inni ważni dorośli. Niech dzieci widzą nas pogrążonych we własnych lekturach.

Poprzez codzienne czytanie dzieciom dla ich przyjemności, poświęcanie im czasu, rozmo­wy z nimi i nasze zaangażowanie wychowamy czytelników - ludzi lepiej wykształconych, bardziej kulturalnych, szczęśliwszych, którzy żyją lepiej, zdrowiej, a nawet dłużej, gdyż podejmują w życiu mądrzejsze decyzje!

Zaloguj się do e-dziennika

Ułóż puzzle

Nasz Patron

 Nasz Patron_1

Kalendarz

Szkoła Współpracy

więcej>

Matematyka

wejście >>>

Nasza szkoła uzyskła Certyfikat LACE - Lokalne Centrum Aktywności Ekoloicznej

Program Kapitał Ludzki

11

Warto zajrzeć

 santo_subito

 

 logo1111

 

bar_tlo

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )